Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VIC5 (6.11%)114931098,089
NSC4.7 (6.33%)24018
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
YEG3 (5.77%)776504,279
SGN2.9 (4.88%)4110254
SVC2.8 (6.35%)385701,793
BBC2.55 (6.06%)5002
SSC2.5 (5%)2001
TIX2 (6.78%)100
BTT1.5 (4.17%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BTT1.5 (4.17%)100
TIX2 (6.78%)100
SSC2.5 (5%)2001
BBC2.55 (6.06%)5002
SVC2.8 (6.35%)385701,793
SGN2.9 (4.88%)4110254
YEG3 (5.77%)776504,279
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
NSC4.7 (6.33%)24018
VIC5 (6.11%)114931098,089
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
BBC2.55 (6.06%)5002
TIX2 (6.78%)100
VIC5 (6.11%)114931098,089
SGN2.9 (4.88%)4110254
BTT1.5 (4.17%)100
YEG3 (5.77%)776504,279
SSC2.5 (5%)2001
NSC4.7 (6.33%)24018
SVC2.8 (6.35%)385701,793
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SHB-0.1 (-0.80%)367154145,472
HUT-0.1 (-6.25%)55235088,361
PVS0 (0%)237634224,305
KLF-0.1 (-5.88%)56497909,059
TNG-0.4 (-4.40%)7575626,785
NVB-0.1 (-1.19%)255030121,005
ART0 (0%)36285788,341
IDJ-1.6 (-9.94%)108670416,147
ACB0 (0%)398063179,032
TIG0.2 (3.92%)14590147,831