IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

IVS: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

27/09/2016

                                          THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016)

 

1. Tên Tổ chức phát hành       : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

2. Trụ sở chính                        : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

3. Điện thoại                           : 0435730073              Fax: 04.35730088

4. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu                         : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- Loại cổ phiếu                        : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch               : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký chào bán  : 18.900.000 cổ phiếu trong đó số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 8.050.000 cổ phiếu và số lượng chào bán cho cổ đông chiến lược là: 10.850.000cổ phiếu.

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

5. Khối lượng vốn cần huy động tính theo mệnh giá: 189.000.000.000đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ đồng).

6. Mục đích huy động vốn      : Đầu tư mở rộng nghiệp vụ, mạng lưới kinh doanh, cơ sở vật chất nâng cao sức cạnh tranh của Công ty

7. Giá phát hành ra công chúng                      : 10.000đồng/cổ phiếu.

8. Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua:

8.1 Đối với cổ đông hiện hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng                               : 07/10/2016

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua          : Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 28/10/2016

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 14/11/2016  

8.2 Đối với cổ đông chiến lược: Thời gian hoàn thành thủ tục và nộp tiền: Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 14/11/2016.

9. Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký và cổ đông chiến lược: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Phòng Quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội và tiền mua được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

10. Bản cáo bạch của Công ty được cung cấp tại Website: www.ivs.vn.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản                 : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- Số tài khoản                          : 102010002502856

- Nơi mở tài khoản                  : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đống Đa.

- Địa chỉ                                  : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  Trân trọng thông báo./.

 

Tài liệu đính kèm: File dowload