IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại IVS

14/10/2020
 
Nộp tiền tại IVS:
 
Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản Chứng khoán tại IVS thông qua quầy giao dịch của các ngân hàng. Hoặc Quý khách hàng có thể chuyển khoản tiền từ tài khoản ở tất cả các ngân hàng về tài khoản Chứng khoán của quý khách tại IVS. Nội dung nộp tiền/chuyển khoản như sau:
 
             Cách 1:
 
·        Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
·        Tài khoản thụ hưởng: 12210000369259
·        Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
·        Chi nhánh: Hà Thành
·        Nội dung: Nộp tiền vào :  [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản] 
           
            Cách 2:

·      Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

·      Tài khoản thụ hưởng: 12510001220262

·      Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

·      Chi nhánh: Đông Đô.

·      Nội dung: Nộp tiền vào :  [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]  

Cách 3:

·      Đơn vị thụ hưởng: CTCP CK DAU TU VIET NAM

·      Tài khoản thụ hưởng: 143001536447

·      Tại ngân hàng: NH TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

·      Chi nhánh: Tây Thăng Long

·      Nội dung: Nộp tiền vào :  [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản] 

Cách 4:

·      Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

·      Tài khoản thụ hưởng: 12110000547979

·      Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

·      Chi nhánh: Hai Bà Trưng

·      Nội dung: Nộp tiền vào :  [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản] 

 

Cách 5:

·      Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

·      Tài khoản thụ hưởng: 14549689999

·      Tại ngân hàng: Thương Mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)

·      Chi nhánh: Hà Nội

·      Nội dung: Nộp tiền vào :  [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản] 

 

Cách 6:

·      Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

·      Tài khoản thụ hưởng: 1700.80689.888.666

·      Tại ngân hàng: Thương Mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

·      Chi nhánh: Ba Đình

·      Nội dung: Nộp tiền vào :  [Số tài khoản chứng khoán của khách hàng] của [họ và tên chủ tài khoản]