IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (04) 35 730073
  • (04) 35 779999 - 1900545461
  • (04) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Phần mềm giao dịch trực tuyến iPro - 线上交易iPro软件

17/10/2017
Tên phần mềm:  

Phần mềm giao dịch trực tuyến iPro -   

软件名称:线上交易iPro软件                                                                                        

 
Phát hành bởi:  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam - IVS -   

发行单位:越南投资证券股份公司- IVS

 

Hướng dẫn sử dụng: 

 

 

Click nút cài đặt ở dưới để để tải và cài đặt phần mềm iPro:

 

 

Download iPro

 

Click nút download ở dưới để để tải bộ Portable iPro:

1.Tải về phần mềm iPro bản portable( Win XP, Win7,Win8) 

2.Tải phần mềm iPro bản portable( Win10)    

3.Dowload TeamViewer_Setup

 

 

中国境内下载地址:

百度云盘:http://pan.baidu.com/s/1pLlLd2b

 

IVS官方软件包2016-10-14版本的MD5校验值为:

5331501CCCBA727075BC2BBDE983D17B

请访问IVS官网本网页验证:

http://www.ivs.vn/Default.aspx?NewID=73946

 

请到

http://xiazai.zol.com.cn/detail/43/420446.shtml

下载MD5批量较验工具 3.0

对所下载的软件包计算MD5数值

并访问IVS官网本网页

 

核对MD5数值是否一致,如果MD5数值与IVS官网一致,则表明所下载的的确为IVS官方原版。

一共5个文件,前面两个是电脑和安卓手机交易软件,IOS系统软件可以在AppStore上搜索ivs imobile下载安装,后面3个是指南:

 

iPro_2016.rar

ivs.apk

 

越南股市开户旅行食宿指南.pdf

越南股票投资指南.pdf

越南股票交易软件操作指南.pdf