IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

12/10/2016

IVS xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực chứng khoán, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán.... Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tư vấn truyền thống như:

- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

- Tư vấn lập phương án cổ phần hóa doanh nghiệp

- Tư vấn phát hành chứng khoán

- Tư vấn đăng ký công ty đại chúng

- Tư vấn niêm yết chứng khoán

 

IVS còn cung cấp các dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp như:

- Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

- Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp.

 

Với phương châm “Chung một niềm tin”, chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn có mặt trong suốt quá trình tư vấn và sau khi kết thúc nghiệp vụ, nhằm đảm bảo sự trợ giúp tối đa cho khách hàng.