IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Biểu phí

05/03/2020

 

 

Biếu Phí Giao Dịch Chứng Khoán

 Công ty Cổ phần chứng khoán IVS xin trân trọng thông báo biểu phí giao dịch chứng khoán như sau:

 
STT
 
Loại  giao dịch
 
Mức phí/ Giá trị
 
I
 
Phí giao dịch chứng khoán
 
 1
Phí mở tài khoản

Miễn phí 
 2
Phí giao dịch tại quầy và qua điện thoại

 
 
GTGD < 100 triệu đồng

0.3%
 
100<= GTGD < 500 triệu đồng

   0.25 %
 
GTGD >= 500 triệu đồng

 0.2 %
3
Phí giao dịch online (iWeb, iMobile, iPro)

 0.15%
 
II
 
Phí giao dịch trái phiếu
 
0.1%
 
III
 
Phí giao dịch chứng chỉ quỹ
 
  0.25%
 
 IV
 
Phí lưu ký chứng khoán
 
 
1
 
Phí lưu ký chứng khoán
 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
 
2
 
Phí chuyển khoản chứng khoán
0.5đ/CP. 
 Tối đa 500.000vnđ/1 lần/1mã chứng khoán
 
V
 
Phí ứng trước ( tối thiểu 20.000 đ/ 1lần)
 
 0.0278%/ngày
 

 

 

Trân trọng thông báo ./.