IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

 • (024) 35 730073
 • (024) 35 779999 - 1900545461
 • (024) 35 730077
 • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

GTJASVN_NLG Equity Report_Trung lập_Ảnh hưởng bởi đại dịch bùng phát

08/09/2021

Luận điểm đầu tư

 • Dự án Mizuki và Akari ở tp Hồ Chí Minh và Water Point ở Long An là các dự án chính cho các năm tới khi mà giai đoạn 1 được mở bán rất thành công với tỷ lệ hấp thụ cao.
 • Trong Q2 2021, doanh thu NLG đạt 400 tỷ đồng (+65% y-o-y) trong khi LNG đạt 116.2 tỷ đồng (-16% y-o-y). LNST đạt 48.1 tỷ đồng (-29% y-o-y).
 • Nhu cầu cho các sản phẩm của Nam Long là cao vì giá bán hợp lý và thương hiệu uy tín.
 • Nhu cầu nhà ở tại tp Hồ Chí Minh là khá cao. Giá nhà trung bình cao hơn so với 2019.
 • NLG sở hữu 681 ha quỹ đất để phát triển cho giai đoạn 2021-2025.

Rủi ro

 • Vấn đề chậm cấp phép sẽ không cải thiện trong năm nay.
 • Tính chu kỳ và thắt chặt tín dụng ngăn cản tăng trưởng.
 • Tác động của dịch Covid-19 và làn sóng dịch mới từ tháng 5, doanh số bán hàng sẽ bị tác động tiêu cực, bàn giao các căn hộ cho 2021 có thể thấp hơn dự kiến.
 • Doanh số bán hàng hiện tại chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch bùng phát.

Khuyến nghị:

Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi định giá cổ phiếu NLG với mức giá 34,300 VND/cổ phiếu và khuyến nghị Trung lập cho cổ phiếu NLG.


Chi tiết báo cáo tại đây