IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Chiến lược Tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021

18/01/2021

GIAO DỊCH THẬN TRỌNG
CVPT: Võ Thế Vinh


Thị trường nối dài đà tăng lên 11 tuần liên tiếp và một số dấu hiệu phản ứng tại vùng đỉnh lịch sử đã xuất hiện nhưng nhìn chung tâm lý thị trường vẫn đang duy trì lạc quan, thể hiện tâm lý chấp nhận rủi ro. Dòng tiền hiện còn cho thấy dấu hiệu luân chuyển tới các mã vốn hóa nhỏ với kỳ vọng biến động cao hơn sau khi nhiều mã vốn hóa lớn đã có đà tăng mạnh. Chúng tôi duy trì triển vọng khả quan cho toàn bộ thị trường chung trong dài hạn cũng như đánh giá các thông tin kết quả kinh doanh sẽ là chất xúc tác tích cực cho nhiều nhóm ngành trong ngắn hạn, việc thận trọng là hành động hợp lý.


DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ IVS


Danh mục Giao dịch: Không có thay đổi trong Danh mục Giao dịch trong tuần qua, việc thận trọng đối với giao dịch ngắn hạn với kịch bản thị trường phản ứng tiêu cực tại là hợp lý mặc dù chúng ta có thể lỡ một số cơ hội do nhiều cổ phiếu tiếp tục cho điểm mua tốt.


Danh mục Nắm giữ
: Tất cả các mã trong Danh mục Nắm giữ đều đã đạt giá mục tiêu, nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời giảm dần tỷ trọng đối với các mã đã vượt khá xa giá mục tiêu khi chúng tôi cho rằng đột biến trong hoạt động kinh doanh trong quý 4 hoặc triển vọng mới trong 2021 tới hiện tại chưa đủ mạnh để tạo thêm upside cho cổ phiếu.


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

CVPT: Đỗ Trung Nguyên


Dù kịch bản cơ sở lúc này là xu hướng tăng vẫn được duy trì nhưng thực tế là thị trường đang phản ứng tại vùng cản mạnh dài hạn. Do đó, việc mở mới vị thế ngắn hạn lúc này cần hạn chế mạnh, đồng thời sẵn sàng chốt lời các vị thế ngắn hạn còn mở. Việc theo dõi chặt chẽ tương tự cũng cần áp dụng với các vị thế trung dài hạn.


Nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết báo cáo tại đây