IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

08/01/2021

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTPC (Vocarimex) vào ngày 07/01/2021. Tuy nhiên, tính đến 15h30 ngày 06/01/2021, do cơ quan chức năng chưa có văn bản hướng dẫn việc tiếp tục triển khai bán cổ phần của SCIC tại Vocarimex sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020, nên SCIC đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tổ chức buổi đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Vocrimex.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vocarimex vào ngày 07/01/2021.

File đính kèm

Tin khác: