IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sở hữu

19/11/2020

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sở hữu vào ngày 24/11/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 17/11/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Quy định tại Điều 14 Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của CTCP Đầu tư, Thương mại và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 589/QĐ-SGD ngày 27/10/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư, Thương mại và Du lịch vào ngày 24/11/2020.

Tin khác: