IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp do Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam sở hữu

16/11/2020

Tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 5.290.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 15.530 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.290.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.290.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 5.290.100 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 15.530 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 15.530 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 15.530 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 15.530 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 15.530 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.290.100 cổ phần

Tổng giá trị cổ phân bán được: 82.153.700.000 đồng

Tin khác: