IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội sở hữu

06/11/2020

Kết quả đăng ký mua như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Bưu chính Viettel

3. Địa chỉ:  Số 01, Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

4. Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đầu giá: 4.982.876 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

Trong đó:

            Tổ chức trong nước: 02 NĐT             Cá nhân trong nước: 01 NĐT

            Tổ chức nước ngoài: 10 NĐT             Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.485.000 cổ phần

Trong đó:

            Tổ chức trong nước: 1.325.000 CP    Cá nhân trong nước: 20.000 CP

            Tổ chức nước ngoài: 6.140.000 CP   Cá nhân nước ngoài: 0 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút 11/11/2020.

 

Tin khác: