IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sở hữu

28/08/2020
  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4
  3. Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.137.500 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 NĐT                Cá nhân trong nước: 4 NĐT

                                    Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.137.500 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 CP                  Cá nhân trong nước: 4.137.500 CP

                                    Tổ chức nước ngoài: 0 CP                  Cá nhân nước ngoài: 0 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2020

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 01/09/2020.