IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Check Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

26/08/2020

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương vào ngày 31/08/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 24/08/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Quy định tại Điều 14 Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 393/QĐ-SGD ngày 31/07/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương vào ngày 31/08/2020.