IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu

21/08/2020

Ngày đấu giá: 21/08/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.389.750 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 12.300 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 6 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.389.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.389.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 243.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 174.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 12.300 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 12.300 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 12.300 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 12.300 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 12.300 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 6 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 6 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.389.750 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phân bán được: 17.093.925.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/08/2020 đến ngày 27/08/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/08/2020 đến ngày 28/08/2020.