IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Tư vấn Trường Sơn.

19/08/2020

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Tư vấn Trường Sơn như sau:


1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Tư vấn Trường Sơn

3. Địa chỉ: Số 25, ngõ 66, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

4. Vốn điều lệ: 27.250.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.389.750 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                    Cá nhân: 6 NĐT

7.  Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.389.800 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 0 CP                       Cá nhân: 1.389.800 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/08/2020

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/08/2020.