IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Check Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sở hữu

09/06/2020

Ngày đấu giá: 09/06/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.208.105 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 18.079 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.100.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.100.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 600.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 500.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 18.089 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 18.088 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 18.089 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 18.088 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 18.089 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.100.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phân bán được: 19.897.400.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/06/2020 đến ngày 15/06/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/06/2020 đến ngày 16/06/2020