IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Check Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

03/06/2020
  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
  3. Địa chỉ: Số 4, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  4. Vốn điều lệ: 25.657.051.780 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.208.105 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                    Cá nhân: 2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.100.000 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 0 CP                       Cá nhân: 1.100.000 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/06/2020

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 09/06/2020