IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sở hữu

13/05/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh  

Địa chỉ: Số 4, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải…

Vốn điều lệ: 25.657.051.780 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 18.079 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.208.105 cổ phần

Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.208.105 cổ phần

Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/05/2020  đến 15h30 ngày 01/06/2020

+ Địa điểm: P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 05/06/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam - P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 09/06/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/06/2020 đến 16h00 ngày 15/06/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/06/2020 đến ngày 16/06/2020

File đính kèm:

  1. File download
  2. Đơn đăng ký đấu giá (NĐT trong nước, NĐT NN, Ủy quyền)