IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Cập nhật HDKD_Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB)

25/03/2020

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam


Điểm nhấn kết quả kinh doanh 2019: (1) Tăng trưởng thu nhập lãi tuần đạt 28.14%, cao thứ 5 toàn ngành; Thu nhập ngoài lãi/thu nhập từ lãi tiếp tục ở mức cao, xếp thứ 3; CASA 34.5%, xếp thứ 2. (2) Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về vị thế vốn và hiệu quả sinh lời: CAR 15.5%, NIM đạt 4.45%, cao thứ 4; ROA 2.90%, xếp thứ 2 toàn ngành. (3) Chất lượng tài sản ở mức an toàn: NPL 1.33%, giảm so với năm 2018.


Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2019 là bước đệm để TCB tiếp tục đẩy mạnh các phân khúc chiến lược như Bancass và cho vay cá nhân (mua nhà, ô tô)
. Theo đó, thu nhập từ bancas tiếp tục là điểm nhấn trong năm 2020 khi dự kiến nhu cầu đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ-sản phẩm hợp tác giữa TCB và Manulife sẽ tiếp tục tăng trong khi hiệu quả tư vấn được cải thiện.


Tăng trưởng tín dụng dự kiến khoảng 14%-15% cho kịch bản cơ sở năm 2020 (thấp hơn mức tăng trưởng trung bình giai đoạn 2018-2019 là 20%, cao hơn 1% hạn mức tăng trưởng NHNN cấp là 13%) dựa trên đánh giá sơ bộ
: tốc độ giải ngân phân khúc khách hàng cá nhân (mua nhà, mua ô tô, tiêu dùng) giảm do ảnh hưởng của dịch SARS-Cov-2 lên thu nhập cũng như tiến độ các dự án bất động sản; cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn & trái phiếu doanh nghiệp (Vingroup, Masan) duy trì tỷ trọng khoảng 50% tổng giá trị cho vay.


Lợi nhuận dự kiến tăng trưởng thấp hơn
dù bancas tiếp tục dẫn dắt hoạt động dịch vụ dưới ảnh hưởng điều chỉnh thu nhập lãi thuần tương ứng với tốc độ tăng trưởng tín dụng trong khi các khoản đầu tư chứng khoán cho kết quả kém khả quan. Dưới thời CEO Nguyễn Lê Quốc Anh, tỷ lệ chi phí dự phòng/dư nợ cho vay của TCB ở nhóm thấp nhất ngành ngân hàng, tuy nhiên quan điểm đánh giá rủi ro có thể thay đổi dưới thời CEO mới (dự kiến từ 9/2020), do đó, việc điều chỉnh chi phí dự phòng so với giai đoạn trước cũng là dấu hỏi lớn.


Quý Nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết báo cáo tại đây