IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail Office365 IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024)35730073 .
  • (024)35779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh do Tổng Công ty Khoáng sản TKV sở hữu

11/03/2020

Ngày đấu giá: 10/03/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.367.040 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 26.000 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 19 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 18 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.320.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 19 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.320.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 284.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 80.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 26.100 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 26.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 26.100 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 26.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 26.004 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 19 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 18 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.367.040 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phân bán được: 61.553.040 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 13/03/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 17/03/2020