IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Check Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh

05/03/2020
  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
  3. Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
  4. Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.367.040 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 18 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.320.100 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 100.000 CP            Cá nhân: 3.220.100 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2020

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2020.