IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH Cà phê Thuận An

23/04/2019

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

2. Địa chỉ: Số 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

3. Vốn điều lệ: 16.136.900.000 đồng            

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.343.505 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 20 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 19 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.985.010 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 810.000 CP                        Cá nhân: 7.175.010 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26/04/2019