IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail Office365 IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024)35730073 .
  • (024)35779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu

19/04/2019

Ngày đấu giá: 19/04/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 15.121.635 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 20.000 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 6 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 30.361.400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 30.361.400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 5.443.700 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 130.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 20.300 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 20.100 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 20.300 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 20.200 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 20.204 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 15.121.635 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phân bán được: 305.510.027.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2019 đến 16 giờ 00 ngày 26/04/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 26/04/2019