IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

17/04/2019

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

2. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

3. Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4. Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 (Ba nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng)          

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 15.121.635 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 6 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 30.361.400 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 0 CP                       Cá nhân: 30.361.400 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2019

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2019