IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành

27/03/2019

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý nhà máy nước Yên Thành ngày 01/04/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 25/03/2019) chỉ có một nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý Nhà máy nước thị trấn Yên Thành ban hành kèm theo Quyết định 112/QĐ – SGDHN ngày 04/03/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành vào ngày 01/04/2019