IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành

05/03/2019

Tên doanh nghiệp đấu giá: Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch

Vốn điều lệ dự kiến: 29.844.920.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.928.292 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.928.292 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/03/2019 đến 15h30 ngày 25/03/2019

+ Địa điểm: P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 28/03/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam - P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8h30 ngày 01/04/2019

+ Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 02/04/2019 đến 16h00 ngày 11/04/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 08/04/2019

File đính kèm:

1. Quy chế bán đấu giá _ Nhà máy nước TT Yên Thành

2. Bản CBTT_NMN Yên Thành

3. Phương án CPH

4. QD phê duyệt phương án CPH

5. Điều lệ dự thảo

6. QD phê duyệt giá trị doanh nghiệp

7. QD dp p.a sdung đất

8. Yen Thanh Town Water Plant Management Unit

9.1 BCTC 2016

9.2  BCTC T6.2017

9.3  BCTC T6.2018

9.4  BCTC kiểm toán giai đoạn 1.7.2017-31.12.2017

10  Đơn đăng ký đấu giá ( NĐT trong nước YT, NĐT NN YT, Ủy quyền YT)