IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

04/03/2019

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Du lịch Hà Nội

2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

3. Địa chỉ: Số 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

4. Vốn điều lệ: 75.803.290.000 đồng            

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.025.196 quyền mua (mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần)

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.025.296 quyền mua

                     Trong đó: Tổ chức: 0 CP                       Cá nhân: 4.025.296 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 07/03/2019