IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty cổ phần Dược phẩm TW3

28/01/2019

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW3

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược liệu....

Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 66.000 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 850.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/01/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019

+ Địa điểm: P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 05/03/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam - P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 07/03/2019

+ Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/03/2019 đến 16h00 ngày 14/03/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019

File đính kèm:

1.      Quy chế bán đấu giá CP_ TW3

2.      Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu

3.      NQ HDQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu

4.      Giấy chứng nhận đăng ký chào bán

5.      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

6.      Điều lệ 2017

7.      Báo cáo tài chính kiểm toán

8.      Báo cáo tài chính quý 3

9.      Cân đối kế toán

10.   Đơn đăng ký đấu giá (NĐT trong nước TW3, NĐT NN TW3, Ủy quyền TW3)