IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 69-3 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam sở hữu

25/01/2019

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Lilama 69-3

Địa chỉ: Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 19.650 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.518.454 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/01/2019 đến 15h30 ngày 19/02/2019

+ Địa điểm: P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 22/02/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam - P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 26/02/2019

+ Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/02/2019 đến 16h00 ngày 05/03/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 05/03/2019

File đính kèm:

1.      Quy chế bán đấu giá CP_ CTCP Lilama 69-3

2.      Bản CBTT _L63

3.1  CV 05

3.2  CV 1107

4.     NQ 07_HĐQT

5.      Giấy DKKD_ Lilama

6.      Dieu le_Lilama

7.      Điều lệ L63

8.    Giấy ĐKKD_L63

9.      TK Phong tỏa

10.  Xac nhan so huu CP_L63

11. Giấy chứng nhận chào bán

12.  Đơn đăng ký đấu giá ( NĐT trong nước L69-3, NĐT NN L69-3, Ủy quyền L69-3)