IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III

27/12/2018

Ngày đấu giá: 27/12/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Hà Nam

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.253.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 25.500 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 8 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 6 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.519.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 8 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 11.519.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 3.296.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 30.000 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 25.500 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 30.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 25.600 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 25.653 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 5 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.253.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phân bán được: 134.755.340 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/12/2018 đến 16 giờ 00 ngày 03/01/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 07/01/2019