IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển hạ tần Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

24/12/2018

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND Tỉnh Hà Nam

2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

4. Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng            

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.253.000 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 8 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 6 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.519.100 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 8.253.000 CP        Cá nhân: 3.266.100 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/12/2018