IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu

12/12/2018

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu ngày 17/12/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 10/12/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Quy định tại ĐIều 14 Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 749/QĐ – SGDHN ngày 26/11/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu vào ngày 17/12/2018.