IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Cty TNHH MTV sở hữu

03/12/2018

IVS thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:
 

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

1.      Tên tổ chức phát hành: CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

2.      Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

3.      Vốn điều lệ thực góp: 609.993.370.000 đồng

4.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 13.440.239 cổ phần

5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                     Cá nhân: 1 NĐT

6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.512.000 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 5.511.000 CP        Cá nhân: 1.000 CP

7.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2018

8.      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/12/2018