IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu

30/11/2018

Ngày đấu giá: 30/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.130.050 cổ phần

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 27.100 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 11 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.390.250 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:  2.130.050 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 190.700 cổ phần

Giá đặt cao nhất: 41.000 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 27.800 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 35.700 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 38.253 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT

+ Tổ chức: 0NĐT

+ Cá nhân: 4 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.130.050 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 81.480.055.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018