IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - TNHH MTV sở hữu

08/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, tp. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ…

Vốn điều lệ: 609.993.370.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 12.000 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.440.239 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 13.440.239 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/11/2018 đến 15h30 ngày 28/11/2018

+ Địa điểm: P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 03/12/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam - P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8h30 ngày 05/12/2018

+ Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/12/2018 đến 16h00 ngày 12/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 12/12/2018

File đính kèm:

1.      Quy chế bán đấu giá cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

2.      Bản CBTT Vận tải và Thuê tàu biển VN

3.      Quyết định phê duyệt phương án

4.      ĐKKD

5.      CV xác nhận số CP

6.      Bán niên 2018 hợp nhất

7.      Bán niên 2018 riêng

8.      BCTC  năm 2017 hợp nhất

9.      BCTC năm 2017 riêng

10.  BCTC năm 2016 hợp nhất

11.  BCTC năm 2016 riêng

12.  Đơn đăng ký đấu giá (NĐT trong nước TT, NĐT NN TT, Ủy quyền TT)