IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội như sau

10/10/2018

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quân đội

3. Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

4. Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)          

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 53.400.000 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 5 NĐT                      Cá nhân: 5 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 4.800.000 CP        Cá nhân: 1.134.000 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 15/10/2018