IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang

04/10/2018

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa

2. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

3. Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

4. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 245.390.490.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.570.809 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.715.427 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 3.141.618 CP        Cá nhân: 1.573.809 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/10/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 09/10/2018