IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

 • (024) 35 730073
 • (024) 35 779999 - 1900545461
 • (024) 35 730077
 • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ sở hữu

01/10/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 12 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xi măng, Clinker thương phẩm

Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.295.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.295.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/10/2018 đến 15h30 ngày 22/10/2018

+ Địa điểm: P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 25/10/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam - P9 – 10 tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8h30 ngày 29/10/2018

+ Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/10/2018 đến 16h00 ngày 05/11/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 05/11/2018

File đính kèm:

 1. Quy chế bán đấu giá cổ phần Xi măng Phú Thọ
 2. Bản CBTT
 3. Quyết định phê duyệt PA
 4. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm
 5. CV xác nhận cp tự do chuyển nhượng
 6. BCTC bán niên năm 2018
 7. BCTC năm 2017
 8. Đơn đăng ký đấu giá ( NĐT trong nước XM, NĐT NN XM, Ủy quyền XM)