IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty cổ phần Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

05/09/2018

Ngày đấu giá: 05/09/2018

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 488.818.130 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 10.000 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 42 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 40 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.439.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 41 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.434.900 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 5.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

Giá đặt cao nhất: 13.000 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 13.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 10.002 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 41 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 39 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.434.900 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 6.200 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 54.357.180.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cồ phần: Từ ngày 06/09/2018 đến 16 giờ ngày 15/09/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 12/09/2018.