IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của công ty cổ phần cấp nước Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu.

23/07/2018

Ngày đấu giá: 23/07/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.372.666 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 10.300 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 7 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 7 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 17.370.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 17.370.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 4.300.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 770.000 cổ phần

Giá đặt cao nhất: 10.400 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 10.300 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 10.400 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 10.300 đồng/ cổ phần

Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 10.400 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT trúng đấu giá: 7 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 7 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 9.372.666 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 97.475.726.400 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/07/2018 đến 16h ngày 30/07/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 30/07/2018.