IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

IVS thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cấp nước Nghệ An như sau:

18/07/2018

IVS thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cấp nước Nghệ An như sau: 

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An

Địa chỉ: Số 32 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 373.859.830.000 đồng.

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.372.666 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 7 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT           Cá nhân: 7 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 17.370.000 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 0 CP             Cá nhân: 17.370.000 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2018

Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 23/07/2018.