IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của công ty cổ phần của công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

20/07/2018

Ngày đấu giá: 20/07/2018

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.763.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 15.100 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 25 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 24 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 22.327.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 25 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 22.327.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 1.763.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 200.000 cổ phần

Giá đặt cao nhất: 50.600 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 15.100 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 50.600 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 45.100 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 48.357 đồng/ cổ phần