IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

IVS thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

17/07/2018

 

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 19.500.000.000 đồng (Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.763.000 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 25 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 24 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 22.327.000 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 1.763.000 CP             Cá nhân: 20.564.000 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/07/2018

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/07/2018.