IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

29/06/2018

Ngày đấu giá: 28/06/2018

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.458.710 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 10.300 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 42 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 41 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.422.710 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 42 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.422.710 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 1.458.710 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 12.800 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 10.300 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 10.400 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 10.730 đồng/ cổ phần