IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng -CTCP

13/06/2018

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

3. Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

4. Vốn điều lệ thực góp: 217.359.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)          

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 20.563.400 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 37 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 34 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 83.570.500 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 13.732.400 CP        Cá nhân: 69.838.100 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 18/06/2018