IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông bán bán đẩu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

30/05/2018

Tên doanh nghiệp đấu giá: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Địa chỉ: đường Tân Dân, phường Việt Hòa, Tp. Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ

Vốn điều lệ dự kiến: 61.649.440.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm: 10.300 đồng/ cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.458.710 cổ phần

Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.458.710 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6  số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 31/05/2018 đến 15h30 ngày 21/06/2018 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h00 đến 17h00)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi NĐT làm thủ tục đấu giá.

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8h30 ngày 28/06/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/06/2018 đến 16h ngày 07/07/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 05/07/2018

File download:

1. Quy chế đấu giá_ TT đăng kiểm

2. Quyết định phê duyệt PH CPH

3. Phương án CPH

4. CBTT

5. Dự thảo điều lệ

6. BCTC năm 2015

7. BCTC năm 2016

8. BCTC năm 2017

Đơn dăng ký đấu giá (NĐT cá nhân, NĐT nước ngoài, Giấy UQ)