IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam sở hữu

24/05/2018

Ngày đấu giá: 24/05/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.500.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khời điểm: 10.200 đồng/ cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 11 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.995.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 14.995.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 10.500.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần

Giá đặt cao nhất: 11.000 đồng/ cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 11.000 đồng/ cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/ cổ phần