IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thay đổi thông tin nộp tiền tại ngân hàng Sacombank(Tp.HCM).

10/05/2018

Do Ngân hàng Sacombank – CN 8.3 TP.HCM thay đổi thông tin, nên IVS tại HCM  gửi đến Quý khách hàng thay đổi thông tin nộp tiền tại Sacombank kể từ ngày 14/5/2018, cụ thể như sau:


1. T
hông tin cũ:

Khách hàng đến ngân hàng nộp tiền vào TKCK của CTCP Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam vui lòng điền thông tin sau:

Tên người hưởng: CTCP Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – CN. TP.HCM

Số tài khoản: 060 032 227 204

Tại: Ngân hàng SACOMBANK – Chi nhánh 8/3, TP.HCM

Nội dung: Nộp tiền vào TKCK C10.................. của .............................(Tên chủ tài khoản).


2. 
Thông tin mới

Khách hàng đến ngân hàng nộp tiền vào TKCK của CTCP Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam vui lòng điền thông tin sau:

Tên người hưởng: CTCP Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – CN. TP.HCM

Số tài khoản: 060 032 227 204

Tại: Ngân hàng SACOMBANK – Chi nhánh Tân Định, TP.HCM

Nội dung: Nộp tiền vào TKCK C10.................. của .............................(Tên chủ tài khoản).

 

 

TP.HCM, ngày  08 tháng 05 năm 2018