IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

27/03/2018

IVS thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội như sau:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

2. Địa chỉ: Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.200.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ đồng

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 75.926.000 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 346 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 344 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 93.181.800 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 700.000 CP             Cá nhân: 92.481.800 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2017

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2017

 

Tin khác: